Svet-Stranek.cz
Prohlídky mostních objektů
DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Aktuality:Prohlídky mostních objektů

Aktuality

1 | 2 | 3 | 4 |   další > | na konec >>
21.08.2020 Prohlídky mostů = práce ve výškách

Vyhláška č. 79/2013 Sb. příloha 2 část II. bod 9
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou.
Zaměstnavatel je povinen zajistit pro zaměstnance pracovnělékařskou prohlídku pro práci ve výškách vždy, kdy je nutné použít prostředky osobní ochrany

10.08.2020 Zhotovitel buď provede dílo osobně nebo pod svým osobním vedením

Občanský zákoník č.89/2012 Sb. §2589.
Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. To neplatí, není-li provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele nebo není-li to vzhledem k povaze díla zapotřebí.

01.08.2020 Prohlídkář je povinen provést prohlídku osobně a nikoliv v zastoupení

Zákoník práce č.262/2006 Sb. §38 odst. 1 písm. b
Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy

08.03.2017 Účel podrobné prohlídky mostu

Účelem podrobné prohlídky mostu je ověření, zda stavba v průběhu životnosti splňuje ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb. §8 odst. 2

(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou
a) mechanická odolnost a stabilita,
b) požární bezpečnost,
c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí,
d) ochrana proti hluku,
e) bezpečnost při užívání,
f) úspora energie a tepelná ochrana.
(2) Stavba musí splňovat požadavky uvedené v odstavci 1 při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby.

1 | 2 | 3 | 4 |   další > | na konec >>