Svet-Stranek.cz
Prohlídky mostních objektů
DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Aktuality:Prohlídky mostních objektů

Aktuality

<< na začátek | < předchozí   | 1 | 2 | 3 | 4
10.06.2011 Vyšla novela technické normy železnic TNŽ 01 0101-1

TNŽ 01 0101-1 Provozování dráhy - Názvosloví - Část 1: Železniční stavitelství.
Podle této normy se pojmem Konstrukce mostu podobná rozumí:
provozní zařízení tvořené nosnou konstrukcí na jedné nebo více podpěrách, konzolách a podobně, která slouží buď komunikačním, nebo jiným než komunikačním účelům, ale namá charakter mostního objektu; sem patří například nosné konstrukce točnic, přesuven, vah, výklopníků, ochozů, výškových potrubí, pro kabelová vedení apod.

06.04.2011 Prohlídky železničních mostů

Podle vyhlášky č.177/95 Sb. v platném znění je nutno provádět běžné prohlídky železničních mostních objektů a objektů mostům podobných jednou za 12 měsíců a podrobné prohlídky jednou za 36 měsíců.

04.04.2011 Dohlédací činnost

Dohlédací činností se podle předpisu SŽDC S5 rozumí:
- stálý dohled,
- pravidelné prohlídky (běžné prohlídky a podrobné prohlídky),
- nepravidelné prohlídky (kontrolní prohlídky),
- zvláštní pozorování,
- kontrolní zatěžovací zkoušky.

<< na začátek | < předchozí   | 1 | 2 | 3 | 4