Svet-Stranek.cz
Prohlídky mostních objektů
DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Aktuality:Prohlídky mostních objektů

Aktuality

09.01.2013 Provádění podrobných prohlídek

Zákon o drahách resp. jeho prováděcí vyhláška č. 177/95 Sb. v platném znění ukládá vlastníkům železničních mostů nebo objektů mostům podobných mimo jiné provádět technickobezpčnostní zkoušky, pravidelné prohlídky a měření staveb drah. Pro zajištění provozuschopnosti dráhy a bezpečnosti drážní dopravy se provádějí pravidelné prohlídky a měření staveb drah v časových intervalech dle přílohy č.1 zmiňované vyhlášky. Časový interval pro opakování podrobné prohlídky je 36 měsíců.

28.01.2012 Nová norma pro provádění prohlídek ocelových konstrukcí

Zrušením normy ČSN 73 2601 "Provádění ocelových konstrukcí" byla zrušena i podpora pro prohlídky a údržbu těchto konstrukcí. Převzatá evropská norma ČSN EN 1090-2 "Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce" již neobsahuje ustanovení týkající se prohlídek a údržby. Pro prohlídky a údržbu ocelových konstrukcí bude vydána nová národní norma ČSN 73 2604 "Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba pozemních a inženýrských staveb". O obsahu této normy vás budeme informovat.

31.12.2011 Projekt bezpečné mosty

Cílem naší práce je prevence rizik a návrh efektivních opatření. V roce 2011 se nám podařilo předejít mnoha škodám na zdraví i majetku a můžeme prohlásit, že náš projekt „Bezpečné mosty“ úspěšně pokračuje.

20.06.2011 SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI

Podrobné prohlídky mostů a objektů mostům podobných lze provádět na základě objednávky nebo na základě uzavřené smlouvy o kontrolní činnosti podle obch. zákoníku č. 513/1991 Sb. §591-§600.