Svet-Stranek.cz
Prohlídky mostních objektů
DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Služby:Prohlídky mostních objektů

Služby

Provádíme následující činnosti:

technicko-bezpečnostní zkoušky

běžné prohlídky

podrobné prohlídky železničních mostů

hlavní prohlídky silničních mostů

pravidelné prohlídky a dlouhodobá sledování

evidence stavebně-technických parametrů 

evidence přechodnosti

měření tloušťky materiálu oslabeného korozí

měření tloušťky nátěru

dozorování staveb

expertizní a posudková činnost

inspekce nemovitostí

 

 Výše uvedené činnosti provádíme na těchto objektech:

kolejové váhy

kolejové točnice

přesuvny

hříže

propustky

silniční a železniční mosty

výsypníky

pojížděné střešní konstrukce

pilíře lanových drah

mostní ložiska

opěrné a zárubní zdi

osvětlovací stožáry

konstrukce hal

rodinné domy (i dřevostavby)

portálové jeřáby

 

 Další činnosti:

projektová činnost ve stavebnictví

inženýrská činnost